Grup de Pedra seca

barraquesUna de les finalitats per les quals es va constituir l’Associació Pedra Tosca, d’acord amb l’enunciat dels seus estatuts, és la de:

Promoure i realitzar iniciatives que tinguin com a finalitat la protecció i divulgació del patrimoni de “Pedra Seca”, així com de la flora i la fauna associades.

Donar suport i col·laborar amb administracions, empreses i ciutadans en la redacció i execució, si és el cas, de projectes en pedra seca.

Potenciar les activitats pròpies dels paisatges de pedra seca i estudiar la introducció de noves activitats agrícoles, ramaderes, silvícoles i de lleure que s’hi puguin integrar sense perjudicar el patrimoni existent. 

Fins a la data, l’associació ha organitzat diversos cursos de construcció de parets, barraques, escales…, i activitats paral·leles relacionades amb els ambients de la pedra seca. També ha participat en jornades, fires, visites del territori, congressos en altres indrets del país i de fora i, finalment, va ser la promotora de l’organització, al municipi de les Preses, al Bosc de Tosca, de la VII Trobada d’Estudi per a la Preservació de la Pedra Seca als Països Catalans.

Com a projecte global de futur i pel que fa a les activitats relacionades amb la pedra seca, l’associació té intenció, a més de continuar en la mateixa línia que ha dut fins ara dins l’espai del Parc de Pedra Tosca, d’ampliar el seu àmbit de treball mes enllà d’aquest territori i obrir o participar, si és el cas, en noves línies de treball, com ara l’elaboració d’una norma tècnica de construcció en pedra seca, introduir la pedra seca al món de l’art (Land Art), entrar a formar part d’entitats que treballin per tot el territori català o participar de forma regular en activitats que puguin organitzar altres administracions tant locals com d’àmbits superiors. Aquí es podria incloure la possibilitat de realitzar inventaris, recuperacions d’obres malmeses o execució de noves construccions.

El nostre projecte no exclou, en cap cas, les activitats que tradicionalment han anat relacionades amb els espais de pedra seca, que en definitiva són les que ens han aportat tot el patrimoni que avui tenim més o menys conservat i tampoc exclou noves possibilitats d’ús d’aquests espais si aquestes impliquen la conservació i millora del llegat del qual podem encara disposar i gaudir i que és, sens dubte, el testimoni que resta d’una part important de la nostra història.